मेकानिकल ओभरसियरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।३० )